Oporbeni klubovi MOST i HNS-NL Jure Stanić podnijeli su zahtjev predsjedniku vijeća za održavanjem sjednice Gradskog vijeća sa slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Komunalna pitanja, odvodnja i gospodarenjem otpadom.
2. Turistička zajednica Grada Opuzena i njeno funkcioniranje.
3. Dječji vrtić Opuzen, osnivanje odgojne grupe dječjih jaslica i usklađivanje Dječjeg vrtića Opuzen s Državnim pedagoškim standardom.
4. Izgradnja mini sportskog igrališta (Buk-Vlaka), te uređenje već postojećeg na spomeniku.
5. Naplata komunalnih naknada, status bivše PIK-ove zgrade, zgrade bivšeg kina i drugih sličnih objekata.
Moram napomenuti da smo kao opozicija održali nekoliko sastanaka sa mladim sugrađanima sa kojima smo u našim razgovorima konstatirali i dogovorili potrebu sazivanja sjednice Gradskog vijeća na gore predložene teme.
Ovih dana se dosta pisalo i govorilo o rezultatima samog sastanka te ponašanja pozicije i njihovog gledanja na životno važna pitanja koja su bila tema sjednice.
Sami tijek sjednice je započeo kao i prethodnih dvadesetak na način da je vijećnik Stanić povredom Poslovnika ukazao na odnos vodećih ljudi Grada spram opozicijskim vijećnicima. Naime odgovori na njihova vijećnička pitanja ne stižu u za to predviđenom poslovničkom roku. Isto tako je prigovorio Predsjedniku vijeća da je njegova obaveza da provjeri jesu li vijećnici dobili tražene odgovore kao i druge materijale koji su im potrebni za normalan rad u vijeću.
U prvoj točci se vidjelo kako će teći tijek sjednice i koliko je pozicija spremna uopće prihvatiti ponuđene prijedloge. Iznenađuje kako kolege vijećnici iz pozicije kod ovako ozbiljnih rasprava nisu imali potrebe za bilo kakvim komentarom niti učešćem u diskusiji po bilo kojoj točci dnevnog reda. Njihov uobičajeni posao je dizanje ruku, a tu su tradiciju i u ovom sazivu uspješno nastavili.
Predloženi zaključak da Gradsko vijeće Grada Opuzena donose odluku da Čistoća d.o.o. Opuzen uskladi svoje obveze o razvrstavanju i selekciji otpada prema važećem Zakonu o gospodarenju otpada i uredbi Vlade RH.
ODBIJENO – 7 glasova protiv 5 za.
Poznato nam je da će se od 1. studenog zakon i uredba primjenjivati i plaćati kazne za sve one koji nisu uskladili svoje obaveze, a za to će biti novca.
Ništa manje bitna ni druga točka dnevnog reda o turističkoj zajednici koja nema svog voditelja i djelatnika koji bi već sada trebali započeti rad za iduću turističku sezonu. Uostalom turistička zajednica je organizator Opuzenskog lita, a sada je to sve u rukama Predsjednika, a to nije dobro jer se tu vrti veliki novac bez mogućnosti kontrole. Pristojba koja se uplaćuje turističkoj zajednici je nedostupna, a podaci koji su dostavljeni na zahtjev vijećnika su neistiniti te navode na sumnju u malverzacije.
Predloženi zaključak da se poduzmu sve mjere i stvore uvjeti da se do 01. siječnja 2018. godine raspiše natječaj za potrebnim zapošljavanjem nužnog kadra u TZ s odgovarajućom strukom i iskustvom koji odgovaraju traženim pozicijama, a to su voditelj TZ i djelatnik za obavljanje administrativnih poslova vezano za TZ.
ODBIJENO – 7 glasova protiv 5 za.
Vrhunac licemjerja dogodio se po raspravi točke 3. dnevnog reda, Dječji vrtić Opuzen, osnivanje odgojne grupe dječjih jaslica i usklađivanje Dječjeg vrtića Opuzen s Državnim pedagoškim standardom. Iz same rasprave dalo se je zaključiti da ih budućnost ovog Grada kao i demografska obnova uopće ne interesiraju kao i predloženi zaključci da se poduzmu sve potrebne radnje u svrhu organizacije i pokretanja grupe dječjih jaslica u sklopu Dječjeg vrtića Opuzen, da se podnose mjesečni izvještaj o poduzetim aktivnostima Gradskom vijeću grada Opuzena i da se poduzmu sve potrebne mjere za izgradnju ograde oko vrtića zbog sigurnosti djece.
ODBIJENO – 7 glasova protiv 5 za.
Četvrta točka dnevnog reda izgradnja mini sportskog igrališta (Buk-Vlaka), te uređenje već postojećeg igrališta na spomeniku, poslije svega što se dogodilo niti ovsj prijedlog nije imao šanse proći kao i predloženi zaključci da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje za izgradnju ograde na već postojećem igralištu na spomeniku, da se postave sprave za street workout i izgradi tenisko igralište i da se poduzmu sve mjere i radnje u iznalaženju mogućnosti izgradnje dječjeg igrališta na području Buk-Vlaka.
ODBIJENO – 7 glasova protiv 5 za.
Peta točka dnevnog reda, naplata komunalnih naknada, status bivše PIK-ove zgrade, zgrade bivšeg kina i drugih sličnih objekata imala je namjeru ukazati na nerad, nepotizam pogodovanje i neznanje u vođenju ovog Grada,  naplati vlastitih potraživanja komunalne naknade i slično. Zbog nepostojanja baze podataka Grad ne naplaćuje oko 50% naknada od pravnih osoba kao i oko 30% od fizičkih osoba.
Prijedlozi da se donesu zaključci da Gradonačelnik i Pročelnica JUO Grada Opuzena što hitnije srede i uspostave bazu svih podatka, s ciljem da bi se krenulo u naplatu obaveznih komunalnih naknada sa novim rješenjima do 31. ožujka 2018. godine, da Gradonačelnik Grada Opuzena provjeri zakonsku mogućnost pokretanja pravnih koraka za izvlaštenje vlasnika objekta kč. 1496 (PIK zgrada) i donošenja odluke o otkupu iste za potrebe Grada, da Gradonačelnik pozove vlasnika kč. 1494 (obitelj Vidiš) i da ponovo započnu razgovore o otkupu iste. Isto tako se obvezuje da provjeri putem pisma namjere mogućnost financiranja otkupa uz pomoć Ministarstva graditeljstva, da Gradonačelnik i Pročelnica JUO najdalje do kraja godine podnesu izvješće o poduzetim mjerama i rezultatima ovih zaključka.
ODBIJENO – 7 glasova protiv i 5 za.

Na sjednici je bilo ukupno nazočno 12 vijećnika i to iz reda HDZ Mladen Šiljeg, Slavomir Prović, Ivica Marić, Katarina Barišić, Marija Sršen, Ivica Odak i Kristijan Soče. (7) Iz redova opozicije Elvis Soče, Vedran Jurinović, Mario Dropulić, Ivo Ključe i Jure Stanić. (6) Izočan Ivan Mataga.

Komentari