Nezavisna lista čiji je nositelj Jure Stanić predala je svoju listu za predstojeće lokalne izbore.
S ponosom ističemo kandidate:

kandidacijska lista Jure Stanić

Dakle, u nešto izmijenjenom sastavu u odnosu na prošle izbore, NL JURE STANIĆ nastavit će se boriti za interese građana Opuzena. U kontinuitetu se nastavlja rad na kvalitetnoj i konstruktivnoj oporbi, koja je svojim doprinosom pokušala dati kvalitetu rada u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Opuzena.
Koliko smo u tome uspjeli?
Ne baš puno, ali se osjetilo naše prisustvo i rad za opće dobro. Ako k tome dodamo i činjenicu da su ostale kolege iz opozicije jedva dolazile na sjednice, onda znate kako nam je bilo teško u takvim uvjetima raditi. Nedopustivo je da vijećnica SDP-a od dvadeset četiri radne sjednice sudjeluje na samo dvije i da se ponovo kandidira na ovim izborima. Vjerujemo da će građani to prepoznati i honorirati na izborima. Na našu žalost i žalost većeg dijela naših građana, imamo bešćutnu lokalnu vlast koja preferira nepotizam i podobnost, a po njihovom ponašanju izgleda da o gospodarskom razvoju i znanju uopće ne razmišljaju. S tim u svezi, prenosim vam izlaganje Jure Stanića na Strateški razvojni program Grada Opuzena 2015-2020 poslije čega je službeno proglašen neprijateljem broj 1. u Gradu Opuzenu.
Citiram:
U samom uvodu ovaj dokument se naziva: krovni planski dokument kojim se daju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj do 2020. godine. U njemu je određena vizija Grada, a iz nje su proizašla tri strateška cilja. To su:
– Nadogradnja poljoprivrednog sektora prema prehrambeno prerađivačkom sektoru,
– Zaštita prirodne i okolišne raznolikosti kao podloga za kvalitetan život,
– Razvoj društvene, komunalne i javne infrastrukture.
Svaki od ovih ciljeva ima definirane prioritete, a iz njih onda slijede odnosno razrađuju se mjere koje će dovesti do uspješne provedbe prioriteta, a time će se dosegnuti i navedeni strateški ciljevi.
Svaka od navedenih mjera ima i određene indikatore, koji de facto pokazuju uspješnost provedenih mjera u okviru prioriteta i ciljeva.
Ono što je krucijalno važno za operacionalizaciju ovog dokumenta je financijski plan u kojem se za svaku mjeru navode nositelji aktivnosti, izvori sredstava financiranja te vremenski tijek realizacije.
Pogledajmo neke od prioriteta i mjera predviđenih određenim strateškim ciljevima i tko je nositelj aktivnosti, tko je zadužen za financiranje, te vremenski plan realizacije:
– Nadogradnja poljoprivrednog sektora prema prehrambeno prerađivačkom sektoru.
– Uspostavljanje suradnje između znanstveno istraživačke zajednice i proizvođača najvažnijih poljoprivrednih proizvoda.
U okviru ovog prioriteta navedena je mjera Izgradnja CEKOM-a, nositelj aktivnosti je DUNEA, ukupna vrijednost projekta je 20.000.000,00 HRK, a izvori financiranja su tzv. Javni RH izvori (Županija;Ministarstva) u 15% iznosu te EU fondovi u 85% iznosu odnosno 17.000.000,00 HRK u apsolutnom iznosu. Vremenski je provedba ove mjere raspoređena na tri godine, i to 2017. u iznosu od 4 milijuna kuna te u 2018. i 2019. po 8 milijuna kuna.
Sastavni dio ovog strateškog razvojnog programa su i akcijski plan provedbe za razdoblje 2017-2019 te opis svake od mjera uz navedene podatke o razini značaja, vrsti ulaganja i sl.
Za ovu mjeru je u opisu navedeno: Izgradnjom CEKOM-a ostvariti će se mogućnost implementacije razvojnog istraživanja u funkciji unapređenja poljoprivredne proizvodnje i prerade agruma i ostalih poljoprivrednih kultura uzgajanih na području Grada Opuzena i svih ostalih jedinica lokalne samouprave Dubrovačko – neretvanske županije. Izgradnjom centra kompetencija stvoriti će se poveznica između znanosti i proizvođača koja je bitna za razvoj novih konkurentnih proizvoda.

Obzirom da se radi o mjeri koja je financijski i operativno vrlo zahtjevna (povlačenje 16 milijuna kuna iz fondova EU te 4 milijuna iz javnih izvora) te čija je realizacija u 20% iznosu planirana već za ovu godinu, što je do sad napravljeno na realizaciji ove mjere?
Što je s poduzećem Agrum Neretva d.o.o. koje je predviđeno kao nositelj aktivnosti za dodjelu bespovratnih sredstava za Podršku razvoju Centara kompetencije?
Na web stranici DUNEA-e stoji i ovo: okvirna vrijednost cjelokupnog projekta, uključujući izgradnju i opremanje zgrade te poduzetničke projekte, iznosi oko 14 milijuna kuna. Znači li to da je iznos od 20 milijuna kuna koji je u planu naveden nerealan i treba li ga u izmjenama plana korigirati?
Izvor: http://www.dunea.hr/novosti/335-cekom-prosao-u-drugi-krug

Drugi prioritet u okviru točke 1. je:
Povećanje prihoda poljoprivrednih proizvođača (OPG, obrti, d.o.o.), a unutar tog prioriteta su tri mjere, ukupne vrijednosti 8,5 milijuna kuna. Za jednu mjeru je nositelj Grad Opuzen, za jednu je CEKOM,a za treću zajedno Grad Opuzen i CEKOM. To zapravo znači da bez realizacije prvog prioriteta i pripadajuće mjere nema ni nositelja za sljedeće dvije mjere u okviru ovog cilja. Ono što je još važnije, realizacija mjere Brendiranje neretvanskih poljoprivrednih proizvoda te kreiranje novih proizvoda su predviđene dijelom u 2017. godini u iznosu od 600.000,00 HRK za prvu, a izvor financiranja je pretežito iz EU fonda, što znači da je nužno napraviti potrebnu pripremu i realizaciju tog (zahtjevnog) procesa povlačenja novčanih sredstava.
Da se ne navodi dalje ovdje, za svaki pojedinačni prioritet i pripadajuću mjeru te sagledavajući rizike od potencijalnog neispunjavanja planiranih aktivnosti, potrebno je upozoriti na moguće svođenje plana u realne okvire, jer se iznos od 57,4 milijuna kuna, koliki je ukupno predviđeni iznos, čini neostvariv i pretenciozan.
Generalno, plan ima navedene vrlo korisne, važne i vrijedne aktivnosti za stanovnike Opuzena, neretvanskog kraja, naše županije pa i čitave Republike Hrvatske. No, plan ne može i ne smije biti lista lijepih želja i maštanja nego čvrsta podloga za provedbu važnih aktivnosti. Da bi se plan u konačnici realizirao, makar u financijski značajno manjem obimu, potrebno je uložiti ozbiljne napore na svim razinama te angažiranje svih relevantnih čimbenika koji su zaduženi za njegovu provedbu.
Naručitelj plana, kao i onaj tko ga izrađuje, moraju imati odgovornost u njegovoj izradi te kasnijoj provedbi. Izlazni pokazatelji, odnosno indikatori provedbe kao što su, primjerice, oni za gore opisivanu mjeru 1.1. Uključeno minimalno 5 poduzetnika. Uključeno 3 znanstveno-istraživačke institucije. Nadalje, 10 realiziranih projekata CEKOM-a, 20 novostvorenih proizvoda, zaštićenih oblika intelektualnog vlasništva, ne smiju biti mrtvo slovo na papiru nego stvarni test uspješnosti zacrtanog i realiziranog plana.
Završen citat.

Dakle, ovo je službena diskusija od vijećnika na temu Strateški razvojni program Grada Opuzena 2015-2020, a vama cijenjeni sugrađani ostavljam da izdvojite elemente iz te diskusije zbog kojih sam dobio epitet neprijatelja broj 1 u našem Gradu.

Ostaje da vidimo hoće li nas poslije izbora sunce ogrijati i hoće li doći će do promjena u našoj pustinji.

Komentari