Osobno nisam bio razočaran petim mjestom koje mi se nudilo dok smo bili zajedno iako sam bio svjestan da ta lista ne može toliko dobiti na izborima, jer moj cilj nije bio ući u Gradsko vijeće već potaknuti da se u tom vijeću zastupaju interesi građana Grada Opuzena kroz mogućnost zapošljavanja ili ostvarenja prava na […]

Read More →

Poštovani sugrađani Odlučio sam sa vama podijeliti svoje viđenje i razmišljanja oko Lokalnih izbora za Gradsko vijeće koji su održani 19. svibnja 2013. godine. Svoje viđenje i svoja razmišljanja iznijeti ću u nekoliko nastavaka. Isto tako ću vam rado odgovoriti na vaše upite, bez dlake na jeziku. Kad sam se 2013. godine odlučio kandidirati sa […]

Read More →

1. Financijski izvještaj za 2015 od 10-2016 2. Plan rada za 2015. i 2016. od 10-16 3. Financijski plan za 2016. od 10-16 4. Izvješće o primljenim donacijama 2015 od 10-16 5. Program rada za mandatno razdoblje 2013 – 2017 od 10- 16 GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015 iZVJEŠČE O PRIMLJENIM DONACIJAMAGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA […]

Read More →