led

Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine sufinancira premije osiguranja u poljoprivredi. Na raspisani natječaj mogu se prijaviti komercijalna poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva, obrt, zadruga, seljačko gospodarstvo (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG), te korisnici povlastice za akvakulturu, što je posebno interesantno školjkarima u Malostonskom zaljevu.

Potpora iznosi do 25 posto iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a odnosi se na policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, suše, požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja.

Maksimalni iznos po uplaćenoj premiji osiguranja tijekom jedne godine po pravnoj ili fizičkoj osobi iznosi 30 tisuća kuna, doznajemo u Uredu za poljoprivredu Dubrovačko-neretvanske županije. Sufinanciranje premije osiguranja velika je pomoć poljoprivrednicima doline Neretve i čitave Dubrovačko-neretvanske županije, koje posljednjih godina ne zaobilaze elementarne nepogode.

Uz popunjen zahtjev, korisnik prilaže originalnu ili ovjerenu policu osiguranja, potvrdu o plaćanju, presliku osobne iskaznice, obrtnice i izvoda iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj poljoprivredi.

U slučaju da podnese netočnu dokumentaciju ili pogreškom primi viši iznos potpore, korisnik je dužan primljeni iznos vratiti u županijski proračun, uz mogućnost da bude isključen iz svih županijskih potpora u poljoprivredi u idućih pet godina.

Ako pogreškom dođe do isplate manjeg iznosa potpore u tekućoj godini, korisniku će se razlika isplatiti u idućoj godini, obavijestili su zainteresirane poljoprivrednike iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvor SD

Komentari