Po drugi put Vam se obračam na ovaj naćin, otvorenim pismom, jer je očito da kao gradski vijećnici, susjedi i stari prijatelji ne možemo rješiti probleme koji se pojavljuju kad je u pitanju zaštita vrijednosti i dobara Grada Opuzena i Republike Hrvatske. Spoznajom da mi bistrimo sitnu lokalnu politiku gdje se međusobno svi poznajemo, mojim izborom u Gradsko vijeće, očekivao sam suradnju u interesu svih građana Grada Opuzena, a ne samo u interesu pojedinaca. Načelo rada u korist svih građana mi je bilo i ostalo put vodilja te ću i dalje ustrajati u svom radu želeći opravdati povjerenje koje sam dobio od građana Grada Opuzena. Naši nesporazumi u mom pravu na komzumiranje Poslovnika Grada Opuzena traju od samog početka ovog Vijeća, a Vi to očito ne podržavate jer Vaša pomoć je uvijek bila samo deklarativna s figom u džepu. Stanje je kulminiralo kad su mi uskračeni materijali koje sam tražio da bi na temelju njih mogao meritorno raspravljati i donijeti odluku. Žalio sam se Ministarstvu uprave, a Vi ste gospodine Predsjedniče neistinom osporili moju istinu što me je uvrijedilo kao prijatelja, čovjeka i Gradskog vijećnika.
Ali pođimo redom.
Dana, 16. veljača 2015. godine uputio sam Vam dopis u kojem sam Vam postavio 4 pitanja i to kako slijedi.

1. Moje prvo pitanje za Vas je glasilo:

Na koliko sam od 14 postavljenih vijećničkih pitanja do danas dobio odgovore u za to poslovnički predviđenom roku?
Odgovorili ste:
”Na sva Vaša pitanja koja ste postavili na sjednicama Gradskog vijeća odnosno između sjednica Gradskog vijeća je odgovoreno”.
Ponovo se gospodine predsjedniče služite neistinama i zanemarujete odgovoriti na postavljeno pitanje, a radi se o dobivanju odgovora u za to predviđenom poslovničkom roku. A kad već odgovarate na nešto što Vas nisam pitao onda mi recite kada sam dobio povratnu informaciju od Pročelnice upravnog odjela o nezakonitostima prodaje prava korištenja ugovora i podzakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Opuzena koju sam tražio 11. prosinca 2014. godine. Recite mi kada sam dobio odgovor na zahtjev upućen Pročelnici upravnog odjela kojeg sam joj uputio 13. siječnja 2015., a koje je glasilo: molim da mi dostavite popis svih zaposlenika grada Opuzena, njihov opis radnog mjesta i visinu njihovog mjesečnog osobnog dohotka.
Ne zaboravite da zamagljivanjem nečete neistinu pretvoriti u istinu, a ja osobno sam svjestan da će teško pobijediti istina jer Vi imate moć i ne volite gubiti.

2. Moje drugo pitanje je glasilo:

Na koliko sam dopunskih pitanja dobio bilo kakav odgovor?
Odgovorili ste:
”Na dopunska pitanja postavljena s Vaše strane odgovoreno je kada smo držali da ima potrebe za dodatnim pojašnjenjima, a onda kada nismo imali što nadodati nije odgovoreno, štoVam je usmeno i rečeno na sjednicama”.
Na niti jedno dopunsko pitanje nisam dobio odgovor pa tako ni na zadnje za koje Vi držite da nema potrebe za odgovorom, a ono je glasilo:
Jeste li konačno saznali tko je vlasnik objekta, (radi se o zgradi bivšeg PIK Neretva u centru grada koja postaje ruglo mista) je li se plačaju obveze prema Gradu i jeste li vlasnika pozvali da sukladno zakonu o gradnji sanira objekt kako ne bi više predstavljao opasnost za građane?
Na postavljeno pitanje sam dobio slijedeći odgovor:
U privitku Vam dostavljamo dokumentaciju iz koje je vidljivo da je Grad Opuzen odnosno komunalni redar, koji je ovlašten za pokretanje upravnih postupaka, a sukladno posebnim zakonima, poduzeo ono što je u okviru njegovih ovlasti.
Dakle, iz samog odgovora je vidljivo da na pitanje nije odgovoreno te sam tražio dopunski odgovor u dijelu koji se tiće plačanja komunalnih obveza prema Gradu. Po Vama gospdine predsjedniče nije bilo potrebe odgovoriti meni kao vijećniku je li se plačaju obveze prema Gradu. Vjerujem da ste svjesni da sam pitao za obveze koje se trebaju platiti Gradu, a ne meni osobno te da na takav upit zavrjeđujem odgovor. Ovaj primjer je posljednji u nizu pitanja za koje sam tražio dodatni odgovor, a za koja ste Vi i Vaši suradnici procijenili da na njih ne vrijedi odgovarati. I na taj naćin Vi vodite ovaj Grad i busate se u prsa o Vašoj transparentnosti.
Ja Vas osobno pozivam da javno građanima Grada Opuzena odgovorite tko je te obveze naplatio ili ih Grad Opuzen zaista nije naplatio i zašto?

3.Moje treče pitanje je glasilo:
Zašto sa posljednje sjednice Gradskog vijeća koja se održala u prosincu 2014. godine do danas nisam dobio odgovore na postavljena vijećnička pitanja?
Odgovorili ste:
”Do nepridržavanja Poslovnikom predviđenog roka za dostavljanje odgovora na postavljena pitanja, dolazilo je isključivo iz razloga nemogućnosti zbog bolesti ili poslovnih obveza”.

Smješno i podcjenjujuče te od Vas zahtjevam da mi dostavite kopije doznaka i ovjereni kalendar poslovnih obveza u proteklom razdoblju od kada sam Gradski vijećnik za Gradonačelnika i Pročelnicu upravnog odjela s obzirom da su moja pitanja isključivo njima postavljana.
Nema razloga da ja ne vjerujem Vama gospodine Predsjedniče, ali ne vjerujem svojim očima da ste tako nešto napisali.

4. Moje četvrto pitanje je glasilo:
Zašto moj zahtjev za skidanjem s dnevnog reda Proračuna za 2015. godinu zbog uskračivanja potrebnih materijala za meritorno raspravljanje i donešenjem odluka niste dali na glasovanje kao što sam tražio, već ste ga na moje traženje i inzistiranje odbili uz obrazloženje da o tome nema rasprave jer nije povrijeđen Poslovnik?
Odgovorili ste:
Na pitanje vezano za proračun za 2015. godinu odgovoreno Vam je putem Ministarstva Uprave. (dopis u privitku)

Vaš odgovor (ako je zaista Vaš, a ja pretpostavljam da ste ga samo potpisali) je u stilu odgovora koja inače dobivam na moja postavljena pitanja. Za ove odgovore koji se sastoje od 4 rečenice za koje je potrebno pet minuta da bi se napisale Vama je za to potrebno 45 dana.
Što Vam to govori?
Naučili ste i Vi gospodine Predsjedniče kako funkcioniraju ministarstva, njihovi uredi i zaposleni djelatnici. Znate da su to u principu uhljebi koji samo čekaju osobni dohodak, znate da u principu ništa ne poduzimaju kad im dođu ovakve predstavke pa se zato možete tako i ponašati zajedno s njima, a sve na štetu Republike Hrvatske.
Neistina koju ste potpisali da sam dobio sve materijale za XI. sjednicu Gradskog vijeća je nešto uobičajno što izlazi iz ove ustanove. Vi vrlo dobro znate, a i tonski je zabilježeno da tražene materijale nisam dobio zbog ”uvredljivog” komentara na facebooku, a da su isti usko vezani za proračun. Nije mi poznato da ste se bilo kad javili i diskutirali po bilo kojoj točci dnevnog reda jer ste određeni da budete dizač ruku prilikom glasovanja. Za razliku od Vas ja sebi ne mogu dozvoliti da budem njemi promatrač i želim raditi po svojoj savjesti. Iz tog sam razloga i tražio dodatne materijale kako bi se uvjerio da u ovom slučaju nema i neće biti pranja novca. Ali niste mi dozvolili, vjerojatno zbog Vaše transparentnosti, da meritorno raspravljam o tome i donesem odluku po svojoj savijesti. Pozivate se na Ministarstvo uprave čiji odgovor ne mogu prihvatiti jer u njemu nije odgovoreno na moje predstavke kao:

1. Jesu li u Gradu Opuzenu prekršili Poslovnik zbog toga što mi nisu dostavili tražene materijale?
2. Je li u Gradu Opuzenu krše Poslovnik ako mi na postavljena vijećnička pitanja umjesto za 20 dana odgovore za 85 dana.
3. Je li u Gradu Opuzenu krše Poslovnik ako mi nikad na niti jedno dopunsko pitanje nisu odgovorili?
4. Tko mi može osporavati izražavanje mišljenja i stavova u mom privatnom životu i tko mi može garantirati da to neće imati posljedica u mom vijećničkom radu kao u ovom slučaju?
5. Osim mojih obveza imam li ja kao Gradski vijećnik prava na punu konzumaciju Statuta i Poslovnika Grada Opuzena i tko mi je dužan u tome pomoći ako mi se to uskračuje.

Već ranije sam rekao da Vi znate kako uhljebi po ministarstvima funkcioniraju te se zato bez straha za bilo kakve posljedice možete ponašati kako se ponašate. Vi znate da će oni radije povjerovati Vašim neistinama nego mojoj istini. Vi znate da Vam je zajedničko geslo ”ne talasaj” i dok god Vi u Gradu Opuzenu i u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske zakonitost neke odluke ili nekog akta temeljite brojem glasova, a ne provođenjem i primjenjivanjem Zakona do tada u ovoj državi neće biti dobro za njene građane.

A ja Vam gospodine Predsjedniče uvijek ostajem svoj i nikakva partija nikad neće imati većinsko vlasništvo nad mojim mišljenjem.

S poštovanjem

Nezavisni Gradski vijećnik u Gradu Opuzenu

Jure Stanić

Komentari