Dana 05. studenog 2018. godine Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Opuzena, a ujedno i Predsjedniku skupštine društva VODOVOD d.o.o., od strane NPKLM Korčula, upućen je dopis u kojem ga upoznavaju sa nastalom problematikom društva VODOVOD d.o.o., a koja je očekivana i poznata svim malo boljim poznavateljima stanja unutar društva. Ujedno od njega traže da upozna i članove Gradskog vijeća, odnosno skupštine društva. Financijski gubitci koji se stvaraju iako nisu očekivani oni su tu, a to drugim riječima znači da će građani Opuzena navedeno stanje platiti kroz povećanu cijenu vode, koja je ionako izdašna (oko 13,5 kuna za 1 m3). Vjerujem da je većem dijelu građana poznato da je NPKLM Korčula u dva navrata pokrenuo ovrhe protiv društva VODOVOD d.o.o., u iznosu od 848.261,07 kuna, nakon čega je društvo VODOVOD d.o.o., 11. rujna 2018. godine podiglo tužbu osporavajući ovrhe za iznos od cca 150.000,00 kuna, a Trgovački sud u Splitu stalna služba Dubrovnik, donijelo 04. listopada 2018. godine očekivano rješenje u kojem se kaže da se temeljem vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ivne Kaliman iz Korčule posl. br. Ovrv-115/2018 od 11. kolovoza 2018. godine stavlja izvan snage u dijelu u kojem je određena ovrha i da se ukidaju se provedene radnje.
Ovom treba dodati da u trenutku kad je voda došla do grla društvo ”VODOVOD d.o.o. pokreće pred Vijećem za vodne usluge, 11. rujna 2018. godine, postupak zakonitosti visine cijene vode od 2,31 kuna. Dana 29. studenog 2018. godine Vijeće za vodne usluge (političkim dekretom) donosi privremeno rješenje (ispravno na visinu cijene) te određuje cijenu od 1,33 kune po m3 za isporučenu vodu za VODOVOD d.o.o. Opuzen.
Dodajmo tomu da se i NPKLM Korčula očitovao temeljem poziva za očitovanjem od strane Ministarstva zaštite i okoliša i energetike.

Također je bitno napomenuti da je Gradonačelnik Mihaljević davne 2004. godine potpisao ugovor na 1,80 kuna po m3.
Direktor društva VODOVOD d.o.o. je 213, 2014 i 2017. godine potpisao ugovore o isporuci vode po cijeni od 2.31 kuna, a sad kroz tužbu traži i retroaktivno da se cijena mijenja na 1.23 kuna i da se u roku od 8 dana izvrši povrat iznosa od 695.632,43.
Ovdje se namače nekoliko pitanja kao:
1. Zašto se pitanje cijene vode pokrenulo tek kad je podnesena ovrha i je li društvo VODOVOD d.o.o. trebao ranije zaštititi svoje potrošače s ciljem smanjena cijene?
2. Hoće li društvo VODOVOD d.o.o., ukoliko dobije spor vratiti potrošačima novac za pretplaćene račune?
3. S obzirom da Privremeno rješenje stupa na snagu 01. prosinca 2018 godine, hoće li društvo VODOVOD d.o.o. smanjiti cijenu vode za 0,98 kuna plus pdv.? (direktor i Gradonačelnik rezolutni ”NE”)
4. Potrošači su svoje obaveze prema isporučitelju uredno ispunjavali i neizbježno je pitanje, ”gdje su pare” i zašto se redovito nisu servisirale obaveze koje je društvo VODOVOD d.o.o. preuzelo potpisivanjem ugovora?
Nužno je spomenuti i gubitke koje ima gradski vodovod, a koji su 2013. godine iznosili 60%, 2014. godine 60%, 2015. godine 45%, 2016. godine 50%, a 2017. godine 60%. Podatke za 2018. godinu nemamo.
Nagodba 2003, i reprogami iz 2000. godine, 2012. godine, 2015. godine govore o tome da je intervenciju stanja društva trebalo daleko ranije pokrenuti.
Isto tako je društvo VODOVOD d.o.o. od NPKLM, kao isporučitelja, tražilo da im se pokrivaju gubitci koje imaju što je po mom mišljenu nerealno. Ako bi oni njima pokrili gubitke i dio krađe, (što društvo namjerno ne sanira) onda bi i građani mogli tražiti da im se pokriju gubici zbog neispravnosti ventila, vodokotlića i slično.
Gradsko vijeće Grada Opuzena održano je 30. studenog na kojem je donesen i prihvaćen zaključak, sa 10 za i 1 protiv prema kojem se:
– direktoru Vodovoda Opuzen i Nadzornom odboru daje ovlaštenje za poduzimanje daljnjih radnji u vezi podnijete tužbe protiv NPKLM-a
– da se izradi plan projekcije i reorganizacije unutar društva,
– da se napravi izračun cijene vode.
Osobno nisam podržao zaključak zbog toga jer forma za mene nije najsretnije rješenja, a vladajući su moj prijedlog izmjene odbili te zbog toga nisam podržao zaključak.
Naime tražio sa da u zaključku stoji:
– društvu VODOVOD d.o.o. daje ovlaštenje za poduzimanje daljnjih radnji u vezi podnijete tužbe protiv NPKLM-a
– da izradi plan projekcije i reorganizacije unutar društva,
– da napravi novi izračun cijene vode.

Smatram da će društvo VODOVOD d.o.o. trajati, a mjesto direktora društva je reizborno radno mjesto. Na žalost najveći krivac za nastalo stanje je direktor društva kojemu je omogućeno da izradi kvalitetan programa, predstavi ga skupštini, te ako dobije pozitivnu ocjenu i dalje vodi društvo.
Kao član skupštine sam samo u takvom obliku mogao prihvatiti odluku, jer davanje povjerenja direktoru društva kroz explicitnu podršku za mene je neprihvatljivo, jer je pod njegovim vodstvom ovo društvo došlo u ovo stanje.

Komentari