Ovih dana se opravdano digla bura oko deponiranja neadekvatnog otpada mandarina te smo kao Grad, ali i kao proizvođači, dospjeli na mnoge naslovnice dnevnog tiska, ali i u televizijske informativne programe.
U ovom članku osvrnuti ću se ne informaciju koju je prenio HTV 1 i portal Indeks.
14720327_10206489380627172_677803475152280210_n
Portal Indeks u svom članku pod naslovom ”Otkrili smo zašto su bačene tone mandarina iako su jestive” navodi izjavu ranijeg politički montiranog Predsjednika Udruge Mandarina da je razlog ovog odlaganja mandarine, mediteranska voćna muha (Ceratitis capitata), što je apsolutno netočno. Za takvu tvrdnju bi trebalo imati zapisnike od nadležnih službi koji redovito provode i prate kretanje mediteranske mušice, a koji su prisutni u Neretvi i koji su jedino mjerodavni za to. Ako je to istina onda su proizvođači trebali biti obaviješteni o tome, a njihova obveza je da hitno saniraju stanje na svojim posjedima, jer takva roba se što je moguće prije treba zbrinuti na za to propisan način.
Gdje su i tko je od zainteresirane javnosti imao priliku vidjeti zapisnike kojim je konstatirana prisutnost mediteranske vočne muhe?
Tko i zašto krije te podatke ako oni postoje?
HTV 1 u svom dnevniku je ugostio eko aktivisticu gospođu Anu Musa, a u prilogu je svoju izjavu dala i direktorica Čistoće Grada Opuzena, gospođa Ivanka Zonjić. Gospođa Zonjić navodi da je sve po pravilniku i da u svemu ovom ne vidi nezakonitih postupaka. Odmah moram reći da se ne slažem sa gospođom Zonjić i da ću osobno kao gradski vijećnik tražiti sve potrebne papire kojim dokazuje da se zaista radi o mediteranskoj voćnoj muhi. Moje neslaganje je i zbog razloga što su se i ranijih godina na toj lokaciji redovito iskapale rupe i odlagalo razno smeće pa i mandarine. Ono što dalje zabrinjava je činjenica da u prostornom planu Grada Opuzena , lokacija ‘K2’ na kojoj se trenutno deponira mandarina, je predviđena kao trgovačka zona, a lokacija za komunalni otpad ‘OK’ je na drugoj strani rijeke Neretve i to na području zvanom Luke. Sve ove podatke možete vidjeti na stranici Grada Opuzena.
Izjava gospođe Muse je korektna i jedino što je trebala dodati da lokacija ‘K2’ iz prostornog plana Grada Opuzena nije mjesto za odlaganje jer za to postoji druga za to predviđena lokacija.

Komentari