Nova afera oko korištenja gradskog prostora koja je stvorena, stvorena je u režiji Gradonačelnika Mihaljevića. Naime prema pisanju RK Opuzen po nalogu Gradonačelnika iz dosad službenih prostorija RK Opuzen izbačen je namještaj i promijenjena je brava bez da su o tome obaviješteni. Osobno nisam iznenađen ponašanjem Gradonačelnika jer je svoje negativno ponašanja spram svega što nije u sastavu HDZ dokazao i ranije. Prisjetimo se službenih prostorija HSS koje je naprasno uzeo i uskratio stranci mogućnost svog rada. Zabrinjava činjenica da državnom imovinom raspolaže kao da je njegova. Ne osjeća potrebu da eventualno sukobljene strane pozove na razgovor i dogovori s njima najbolji način korištenja gradskih prostora već se ponaša kao diktator. Naravno da u tom svom ponašanju zaboravlja interese Grada što dovodi u sumnju na možebitne malverzacije.
Ne tako davno izrazio sam primjedbu na netransparentno raspolaganje gradskom i državnom imovinom. Smatram neovisno o kom se radi, a da koristeći gradske prostore mora imati ugovor o korištenju, a cijena korištenja mora biti tržišna. Ako športski savez Grada Opuzena koristi novac iz gradskog proračuna i raspodjeljuje ga po športskim klubovima onda se i stavka vrijednosti korištenja nekretnina mora pridodati kao vrijednost koju Grad donira Savezu kako bi se u ravnopravan položaj stavili svi korisnici. Takvo ponašanje za sada nije zabilježeno jer se u ovom slučaju radi o organizaciji i ljudima koji su bliski HDZ-eovoj nomenklaturi. Dakle, u ovom Gradu, od davno, imamo diktaturu i diskriminaciju, te je uzalud ponovo pozivati Gradonačelnika na toleranciju, red i rad na dobrobit svih građana, a ne samo onih koje je kupio državnim poljoprivrednim zemljištem da bi se održao na vlasti.

Komentari