Nakon provedenog postupka nabave za radove na Sanaciji komunalne infrastrukture dijela ulice Žrtava domovinskog rata (parking prostor, javna rasvjeta, nogostup, priključak na oborinsku odvodnju, zeleni pojas) u Opuzenu, započeli su radovi na sanaciji ovog infrastrukturnog objekta.

Projekt obuhvaća sanaciju komunalne infrastrukture u centru grada, između tri stambene zgrade koje imaju neriješeno pitanje parking prostora i oborinske odvodnje. Planirani projekt nalazi se u neposrednoj blizini gradskog parka, Srednje poljoprivredne i tehničke škole te se zapravo nastavlja na prethodne projekte koje smo realizirali u 2013. i 2014. godini.

Postojeće stanje ovog prostora je dosta loše zbog nerješenih oborinskih voda koje direktno ugrožavaju stambene zgrade, neprimjerenih uvjeta kretanja vozila koja prometuju prema školi i parku i nedostatka parkirnih mjesta, a posebno parkirnih mjesta i rampa za invalide.

Iako se ne radi o financijski velikoj investiciji, realizacijom ovog projekta očekuju se rezultati koji su veliki i značajni za grad i građane, što se pokazalo i u prethodne dvije godine.

Izvođač radova su Dubrovnik ceste d.d., a vrijednost građevinskih radova prema potpisanom ugovoru s odabranim izvođačem iznosi 222.966,06 kuna.

Stručni nadzor radova provodi tvrtka Geoproming d.o.o. iz Metkovića, koja je odgovorna za provjeru cjelovitosti i kvalitete izvršenih radova.

Ovim putem Vas molimo za strpljenje i poštivanje prometne regulacije te za suradnju, koja nam je iznimno važna, kako bi ovaj projekt uspješno priveli kraju

Tekst preuzet sa opuzen.hr

Komentari